Transport piasku i żwiru na budowę

Transport piasku i żwiru na budowę

Transport kruszywa obejmuje dostawę sypkich materiałów budowlanych, które wykorzystywane są na różnych etapach budowy. Przede wszystkim kruszywa to niezastąpiony element betonów, zapraw, lecz również utwardzonego podłoża. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów kruszywa, przez co można dostosować je do swoich potrzeb. Dzięki możliwości transportowym kruszywa może zostać dostarczone w każde dowolne miejsce na plac budowy.

Wysoka dostępność kruszywa budowlanego

Wysoka liczba kruszyw dostępnych na rynku umożliwia ich idealne dopasowanie do poszczególnych rodzajów prac. Dodatkowo korzystający transport kruszywa można dostarczyć ten materiał budowlany w dowolne miejsce, zgodnie ze swoimi potrzebami. Najczęściej kruszywo wykorzystywane jest podczas niwelowania terenu, na zasypkę pod kostkę brukową, do podwyższania terenu, podczas tworzenia podjazdu, lecz również jako składnik betonu, czy też jako wypełnienie drogi. Podczas zakupu kruszywa warto zadbać o to, aby firma poza jego sprzedażą dysponowała transportem. Jest to zdecydowanie najbardziej wygodne rozwiązanie.

Wiele rodzajów kruszywa budowlanego

Kruszywa budowlane można łatwo podzielić biorąc pod uwagę kryterium ziarnistości. Na tej podstawie kruszywo dzieli się na drobne, grube oraz o ciągłym uziarnieniu. W zakres kruszywa drobnego wchodzą ziarenka, które mają najmniejsze wymiary, albo równe 4 mm. Kruszyna grube natomiast charakteryzują się ziarenkami, których wielkość przekracza 4 mm. Natomiast kruszywa o ciągłym uziarnieniu są mieszanką kruszyw drobnych oraz grubych. Podczas transportowania tego rodzaju kruszywa konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie pojazdu, aby nie doszło do wysypywania się produktu w czasie jazdy. Zwiększa to bezpieczeństwo kierowcy, lecz również pozostałych uczestników ruchu. W ramach kruszyw wyróżnić można nie tylko gruz czy też piach, lecz również trociny, wióry, kruszony styropian, strużki, czy też granulat styropianowy pochodzący z tworzyw sztucznych. Najczęściej jednak na placu budowy wykorzystywane są kruszywa naturalne, które mają pochodzenie mineralne, stąd niezbędny jest transport piasku. Pozyskuje się go w wyniku rozdrabniania skał takich jak piaski, otoczaki czy też żwiry. Savage Gear oraz piach wykorzystuje się między innymi podczas wykonywania zapraw tynkarskich, ale również betonu. Piach i żwir mogą służyć również jako podsypka pod plac budowy, pod utwardzony teren. Zastosowanie tego typu kruszy jest zatem niezwykle szerokie, przez co ich transport to jeden z najważniejszych elementów podczas budowy.