Transport kruszyw

Transport kruszyw

Transport kruszyw, takich jak żwir czy piasek to proces wymagający zapewnienia profesjonalnych środków przewozu, które pozwalają na zabezpieczenie przewożonych materiałów, a także zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym użytkownikom ruchu drogowego., Wybór sposobu transportu kruszyw uzależniony jest od wielu czynników, które należy uwzględnić planując przedsięwzięcie logistyczne. Jakie środki transportu wykorzystywane są do przewozu kruszyw? O czym pamiętać podczas zabezpieczania kruszyw na czas ich transportu? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej! 

Transport kruszyw — jakimi środkami jest realizowany?

Transport węgla, żwiru, piasku czy innych materiałów można być realizowany przy pomocy kilku rodzajów środków transportu dostosowanych do kierunku transportu oraz położenia nadawcy i odbiorcy. Dobór rodzaju transportu uzależniony jest także od transportowanego materiału — kluczowa okazuje się tutaj zarówno masa ładunku, jak i to czy to towar jest rozdrobniony, luźny, sypki czy paczkowany. Wśród najczęściej stosowanych rodzajów transportu wykorzystywanych podczas realizacji przewozu kruszyw, można wymienić:

  • Transport samochodowy

Transport samochodowy to elastyczny i powszechnie dostępnych rodzaj przewozu, który pozwala na dostosowanie środków wykorzystywanych w transporcie drogowych do wymagań technicznych i ekonomicznych. Podczas transportu kruszyw kluczowe okazuje się postawienie na specjalistyczny sprzęt pozwalający na przewóz materiałów sypkich czy rozdrobnionych, taki jak autocysterna, wywrotka czy zestaw drogowy z naczepami o ruchomych podłogach.

  • Transport kolejowy

Transport kolejowy to powszechnie wykorzystywany środek transportu, który stosowany jest podczas przewozu dużej ilości towarów na znaczne odległości. Wagony kolejowe doskonale sprawdzają się bowiem podczas transportowania materiałów sypkich luzem — wapna, piasku, żwiru, klinkieru, żużlu czy węgla, które przedzielone są przegrodami, a ich rozładunek odbywa się przy pomocy wywrotnicy wagonowej lub poprzez zsyp w podwoziu.

  • Transport morski

Transport morski to rodzaj transportu wykorzystywany podczas masowego przewozu kruszyw na dalekich dystansach. Najczęściej realizowany jest on w przypadku materiałów sypkich, które ze względów bezpieczeństwa transportowane są w szczelnie zamykanych i precyzyjne wypełnianych grodziach.

Właściwości substancji istotne w transporcie — jak zabezpieczyć transportowane kruszywa?

Transport kruszyw wymaga podjęcia szczególnych środków ostrożności, które zostały określone w Ustawie o ruchu drogowych z dnia 20 czerwca 1997 roku. Dokument ten reguluje kwestie transportu różnego rodzaju materiałów, w tym kruszyw i mówi o tym, że transport kruszyw powinien być realizowany:

  • przy zastosowaniu szczelnych skrzyni ładunkowych;
  • przy optymalnej wadze załadunku, która nie powinna przekraczać granicy maksymalnej masy całkowitej;
  • przez odpowiedzialnych kierowców, który bezwzględnie przestrzegają zasad ruchu drogowego.

Ponadto, przewoźnicy odpowiedzialni za transport węgla, piasku czy żwiru powinni pamiętać o dostosowaniu warunków transportu do właściwości poszczególnych towarów, takich jak wysokość ładunku, a także jego ziarnistość i wilgotność — pozwala to bowiem na zabezpieczenie towaru przed skruszeniem, zbryleniem, rozpyleniem czy samozapłonem.